Ispis
PDF

Videonadzor

. Posted in Video nadzor - Videonadzor

Videonadzor ikona zona

Bitan razlog zašto je videonadzor sve zastupljeniji (i najzastupljeniji) sustav zaštite treba tražiti u njegovom efektu na počinitelje kaznenih djela (odvraćanje, prepoznavanje, detekcija, identifikacija), ali i u vrstama kaznenih djela na koje taj sustav ima takve efekte. Videonadzor primjenjiv je u prevenciji najviše vrsta kaznenih djela - provale, razbojništva, krađe, vandalizma, prijevare, utaje, terorizma – za razliku od npr. sustava protuprovale koji su veoma efikasni u smanjivanju broja provala i njima uzrokovanih šteta, no nemaju većeg utjecaja na ostale vrste kaznenih djela. Zbog toga upotreba sustava videonadzora za svakog korisnika znači veću vrijednost.

Ispis
PDF

Alarmne centrale

. Posted in Protuprovala - Alarmne centrale

Alarmne centrale sigurna-zona

Svaki se sustav protuprovale u osnovi sastoji od alarmne centrale, upravljača, napajanja, različitih detektora te uređaja za signalizaciju i komunikaciju. Centrala ima funkciju obrade primljenih signala s detektora i aktiviranja uređaja za signalizaciju i komunikaciju. Alarmna centrala ima ograničen broj ulaza za detektore koji se nazivaju zone i služe za identifikaciju područja u kojem se alarm dogodio pa se centrala i odabire ovisno o veličini sustava, odnosno potrebnom broju zona i funkcionalnostima. Svaka se zona može nezavisno programirati ovisno o funkciji detektora koji je na tu zonu spojen. Novije centrale imaju ugrađen digitalni komunikator koji omogućava slanje alarmne informacije u dojavni centar zaštitara preko telefonske linije. Na centralu se mogu spojiti razni zvučni ili svjetlosni signalizatori koji omogućuju lokalnu signalizaciju alarma. Da bi instalater mogao programirati centralu, a kasnije da bi korisnik mogao upravljati sustavom – uključivati i isključivati zaštitu, na centralu se spaja upravljačka tipkovnica ili drugi tipovi upravljača.

Sigurna Zona

Tehnička zaštita:

videonadzor, alarm protuprovala, vatrodojava, kontrola prolaza registracija radnog vremena, videointerfoni - portafoni.

Stranice su trenutno u izradi, posjetite nas uskoro...